TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

(Dữ liệu tự động cập nhật vào:
14h00' ngày 28/09/2022)
Tháng 8
Tháng 9

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Cung cấp thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, chính xác tại một địa chỉ truy cập duy nhất.

Người dân qua mạng internet có thể kiểm tra, giám sát về tình hình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước.

Có 4 mức dịch vụ công:

Cấp độ 1 Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Cấp độ 2 Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Cấp độ 3 Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Cấp độ 4 Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG

Quy trình thực hiện
Nộp hồ sơ qua mạng

NỘP HỒ SƠ
QUA MẠNG

TRA CỨU KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

(* Nhập mã hồ sơ in trên giấy biên nhận hoặc từ hệ thống khi đăng ký hồ sơ thành công)

THÔNG BÁO HỒ SƠ ĐÃ CÓ KẾT QUẢ

STT MÃ HỒ SƠ HỌ VÀ TÊN
1 000.00.12.H28-220928-0101 Trần Trung Dũng
2 000.00.12.H28-220928-0103 Trần Trung Dũng
3 000.00.12.H28-220928-0102 Trần Trung Dũng
4 000.00.12.H28-220928-0104 Trần Trung Dũng
5 000.00.12.H28-220928-0105 Trần Trung Dũng
6 000.00.12.H28-220928-0107 Trần Trung Dũng
7 000.00.12.H28-220928-0106 Trần Trung Dũng
8 000.00.12.H28-220928-0108 Trần Trung Dũng
9 000.00.12.H28-220928-0111 Trần Trung Dũng
10 000.00.12.H28-220928-0109 Trần Trung Dũng

CƠ QUAN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

CƠ QUAN CẤP TỈNH
DVC
Văn phòng UBND tỉnh
DVC
Sở Thông tin và Truyền thông
DVC
Sở Xây dựng
DVC
Bảo hiểm xã hội
DVC
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
DVC
Sở Tài nguyên và Môi trường
DVC
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
DVC
Sở Y tế
DVC
Sở Giáo dục và Đào tạo
DVC
Sở Tư pháp
DVC
Sở Nội vụ
DVC
Sở Công thương
DVC
Sở Giao thông Vận tải
DVC
Sở Khoa học và Công nghệ
DVC
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
DVC
Sở Kế hoạch và Đầu tư
DVC
Sở Tài chính
DVC
Thanh tra tỉnh
DVC
Ban Dân tộc
DVC
Ban Quản lý các Khu công nghiệp
DVC
Sở Ngoại vụ
DVC
Chi cục thuế
CƠ QUAN CẤP HUYỆN, XÃ
DVC
Thành phố Hòa Bình
DVC
Huyện Cao Phong
DVC
Huyện Tân Lạc
DVC
Huyện Mai Châu
DVC
Huyện Kim Bôi
DVC
Huyện Lạc Thủy
DVC
Huyện Đà Bắc
DVC
Huyện Lương Sơn
DVC
Huyện Yên Thủy
DVC
Huyện Lạc Sơn
DVC
Huyện Kỳ Sơn (cũ)