CƠ QUAN THỰC HIỆN

 • TỈNH HÒA BÌNH
  • Sở, Ban, Ngành (346)
   • Sở Giao thông Vận tải
   • Bảo hiểm xã hội Tỉnh
   • Văn phòng UBND tỉnh
   • Ban Quản lý các Khu cô ...
   • Sở Lao động, Thương bi ...
   • Sở Kế hoạch và Đầu tư
   • Sở Nội vụ
   • Sở Nông nghiệp và Phát ...
   • Sở Khoa học và Công nghệ
   • Sở Giáo dục và Đào tạo
   • Trung Tâm xúc tiến đầu ...
   • Sở Tài nguyên và Môi t ...
   • Sở Văn hóa, Thể thao v ...
   • Sở Ngoại vụ
   • Sở Tài chính
   • Sở Tư pháp
   • Thanh tra tỉnh
   • Sở Y tế
   • Sở Thông tin và Truyền ...
   • Sở Xây dựng
   • Ban Dân tộc
   • Sở Công thương
  • Quận, Huyện (1557)
   • Huyện Mai Châu
   • Huyện Yên Thủy
   • Huyện Lương Sơn
   • Thành phố Hòa Bình
   • Huyện Lạc Thủy
   • Huyện Kim Bôi
   • Huyện Tân Lạc
   • Huyện Cao Phong
   • Huyện Đà Bắc
   • Huyện Lạc Sơn
   • Huyện Kỳ Sơn (cũ old)
  • Xã, Phường (178)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức độ 2:
Dịch vụ công mức độ 3:
Dịch vụ công mức độ 4:

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH