TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Lưu ý
 • 1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:
 • 2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.
 • Tình hình xử lý PAKN
  PAKN đã trả lời

  0

  PAKN đang xử lý

  0